10% ZE WSZYSTKICH TWOICH WIZYT U NAS

TO PREZENT KTÓRY SAMA/SAM WYBIERZESZ 

JEŚLI JESZCZE JEJ NIE MASZ... 

UPOMNIJ SIĘ O KARTĘ W NASZYM SALONIE

REGULAMIN PROGRAMU „KARTA KLIENTA MG Centrum”

Właścicielem programu „Karta Klienta MG Centrum” jest MG Centrum Medycyny Estetycznej zwanym dalej MG Centrum z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 9a

    1    Program „Karta Klienta MG Centrum” jest skierowany dla osób korzystających z zabiegów w salonie MG Centrum.

    2    Celem programu karty stałego klienta jest nagradzanie Klientów korzystających z usług MG Centrum.

    3    Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karta Klienta MG Centrum” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje MG Centrum i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

Postanowienia Ogólne

    4    W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty za każdą zakupiony zabieg w MG Centrum, które po 10 wizytach Uczestnik może wymienić na dowolnie wybrany zabieg na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

    5    Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedną kartę imienną i nie może jej użyczać osobom trzecim.

    6    Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

    7    Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia.

Karta

    8    Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.

    9    Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup dowolnego zabiegu z oferty MG Centrum wg zasad opisanych poniżej.

    10    Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów wg zasad opisanych poniżej.

    11    Punkty zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne 3 miesiące od dnia zamknięcia karty i przyznania kwoty do wykorzystania w prezencie.

System przyznawania punktów na koncie Uczestnika

    12    MG Centrum zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za nabycie dowolnego zabiegu z oferty MG Centrum

    13    Punkty przyznawane są tylko za usługi. Zakupy detaliczne nie zaliczają się do kwoty przeliczanej na punkty.

    14    Punkty są przyznawane wg zasady: 10% od wydanej jednorazowo kwoty za wykonaną usługę, tzn.: jeśli cena za usługę wynosi 250 zł to Uczestnik otrzymuje 25 pkt na kartę. Kwoty przeliczane na punkty zaokrąglamy od 0,55 w górę.

    15    MG Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.

    16    Punkty są wpisywane na Kartę podczas zakupu. Klient może odmówić otrzymania pieczątki.

    17    W sytuacji, gdy Karta Klienta / Uczestnika zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu. Za kartę odpowiada Uczestnik.

Wymiana punktów na usługi

    18    Po odbyciu 10 wizyt i zapełnieniu 10 pól punktami, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania dowolnej usługi z oferty MG Centrum w zakresie otrzymanej kwoty do wykorzystania.

    19    Uczestnik zobowiązany jest wykorzystać punkty jednorazowo

     20    Organizator nie wypłaca w gotówce różnicy powstałej w wyniku wyboru tańszego zabiegu niż kwota na karcie.

     21    Uczestnik może wybrać droższy zabieg niż kwota uzbierana na karcie z obowiązkiem dopłaty.

    22    Punkty zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden produkt detaliczny.

Zakończenie lub zawieszenie Programu

    23    MG Centrum zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.

    24    W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu MG Centrum umieści  informacje o tym fakcie w salonie oraz na stronie https://www.facebook.com/MGCentrumMedycynyEstetycznej/

    25    W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na dowolny zabieg na ogólnie przyjętych zasadach wymiany punktów na usługi ale w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania lub zawieszenia Programu. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

Postanowienia Końcowe

    26    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „Karta Klienta MG Centrum”.

    27    Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

© 2018 by Q